Ξεκινά η υλοποίηση του Jessica στην Κρήτη

 Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, που δημιουργήθηκε από τη Σύμπραξη της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος, έλαβε την τελική έγκριση από την Επενδυτική Επιτροπή  JESSICA HOLDING FUND GREECE και την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, για την Προκήρυξη επιλογής έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Jessica.

 Στην Επιτροπή συμμετείχαν στελέχη από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και  ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία εκπροσώπων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

 Το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ είναι το πρώτο που συστήθηκε στην Ελλάδα μετά από την υπογραφή της σύμβασης – πλαισίου με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Νοέμβριο του 2011. Το σύνολο των κεφαλαίων του Ταμείου ανέρχονται στα 35 εκατ. ευρώ και πρόκειται να επενδυθούν μέχρι το 2015 σε έργα στην Περιφέρεια Κρήτης που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητος, στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών.

 Τα έργα στα οποία θα διοχετευτούν οι πόροι που θα διαχειριστεί το ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και ιδιώτες Επενδυτές και αφορούν στους παρακάτω τομείς:

  • Αστικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, της ύδρευσης και αποχέτευσης, της ενέργειας, των χώρων στάθμευσης και πρασίνου κ.α.
  • Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, για τουρισμό ή άλλες αειφόρους χρήσεις. 
  • Επαναξιοποίηση εγκαταλελειμμένων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης.
  • Χώροι γραφείων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΒΙΟΠΑ, επιχειρηματικοί χώροι κ.λ.π.).
  • Πολιτιστικά κέντρα και χώροι αναψυχής πολλαπλών χρήσεων.

 Σημειώνεται ότι την προσεχή Δευτέρα 23 Απριλίου θα δημοσιοποιηθεί η σχετική προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων ένταξης έργων στο πρόγραμμα Jessica, οι οποίες εν συνεχεία θα αξιολογηθούν, ώστε να ξεκινήσει η χρηματοδότησή τους.

 

Ηράκλειο 19/4/2012