Χρηματοδοτούμενα έργα

 Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων για την επιλογή έργων προς χρηματοδότηση, έγινε στις 23/04/2012. Η επενδυτική δραστηριότητα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2012.