Υπογραφή επιχειρησιακής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την Κοινοπραξία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Στις 24 Νοεμβρίου 2011 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με την ιδιότητα του διαχειριστή του Ταμείου Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπέγραψε Επιχειρησιακή Συμφωνία με την Κοινοπραξία της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την ίδρυση του πρώτου Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης (TAA) για την Περιφέρεια Κρήτης.

Το TAA θα επενδύσει μέσα στην επόμενη τετραετία περίπου 15 εκατ ευρώ σε έργα αστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης, με κύριο στόχο τη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων αστικής ανάπλασης που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας των αστικών περιοχών της Κρήτης.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του JESSICA στην Κρήτη μπορεί να περιλαμβάνει έργα αστικής ανάπτυξης στους ακόλουθους τομείς: αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, έργα βασικής υποδομής, ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών (clusters) υψηλής τεχνολογίας και υποδομών που προσφέρουν προστιθέμενη αξία, έργα διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων, δίκτυα ενέργειας, έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κ.ά.

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης μεταξύ της ΕΤΕπ και της Παγκρήτιας Τράπεζας και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, παραβρέθηκαν και έκαναν σύντομες δηλώσεις, εκτός από τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κ. Πλούταρχος Σακελλάρης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Τράπεζας, κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης, και ο Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κ. Κλέων Παπαδόπουλος.

Η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα είναι ο μεγαλύτερος συνεταιριστικός οργανισμός στην Ελλάδα, με περισσότερα από 80 000 μέλη. Οι κύριες δραστηριότητές της είναι η τραπεζική επιχειρήσεων, η λιανική τραπεζική και η παροχή υπηρεσιών σε τοπικές και κεντρικές αρχές. Το όραμα της Παγκρήτιας είναι να αναδειχθεί σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα συμβάλλει σημαντικά στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μέλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ταμιευτηρίων και του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Ταμιευτηρίων. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος προσφέρει ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως στεγαστικά δάνεια, προσωπικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και αμοιβαία κεφάλαια, και καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών καταθέσεων/ταμιευτηρίου. Προσφέρει επίσης υπηρεσίες διαχείρισης διαθεσίμων, διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτικής τραπεζικής και θεματοφυλακής.

  Δελτίο Τύπου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

 

Signature01Όρθιοι (από αριστερά): κ. Νικόλαος Μυρτάκης (Αντιπρόεδρος Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας), κ. Σταύρος Αρναουτάκης (Περιφερειάρχης Κρήτης), κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), κ. Γεώργιος Κολυβάς (ΕΕ Task Force Ελλάδας), κ. Γεώργιος Πετράκος (Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης) Καθιστοί (από αριστερά): κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης (Πρόεδρος Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας), κ. Πλούταρχος Σακελλάρης (αντιπρόεδρος ΕΤΕπ), κ. Κλέων Παπαδόπουλος (Πρόεδρος Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου).
Signature02(από αριστερά) κ. Ιωάννης Λεμπιδάκης (Πρόεδρος Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας), κ. Σταύρος Αρναουτάκης (Περιφερειάρχης Κρήτης), κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας), κ. Πλούταρχος Σακελλάρης (αντιπρόεδρος ΕΤΕπ), κ. Κλέων Παπαδόπουλος (Πρόεδρος Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου).
Signature03(από αριστερά) κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης (Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) και κ. Πλούταρχος Σακελλάρης (αντιπρόεδρος ΕΤΕπ)